joomla templates top joomla templates template joomla

Regulamin Klubu STU

Program Klub STU skierowany jest do osób fizycznych oraz firm zainteresowanych organizacyjnym i finansowym wsparciem działalności MKS Grudziądz.
 
Celem powołania Klubu STU jest wspieranie klubu sportowego MKS Grudziądz w osiąganiu sukcesów i rozwijaniu sportu w mieście Grudziądz.
 
Uczestnictwo w programie Klub STU to dobrowolna i świadoma chęć pomocy i wsparcia rozwoju Klubu Piłki Ręcznej MKS Grudziądz.
 
Regulamin i zasady programu Klubu STU - MKS Grudziądz
 
§ 1 Zasady ogólne
 
 • W Klubie STU uczestniczyć mogą osoby fizyczne oraz firmy po wypełnieniu i podpisaniu deklaracji członkowskiej
 • Czas trwania członkostwa zostaje określony w deklaracji (minimalny czas trwania członkostwa wynosi 6 miesięcy).
 • Uczestnik Klubu STU deklaruje się wpłacać, co miesiąc określoną w deklaracji kwotę, przy czym minimalna zadeklarowana kwota nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie (netto).
 • Wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto MKS Grudziądz.
Międzyszkolny Klub Sportowy w Grudziądzu
ul. Nauczycielska 19
86 – 300 Grudziądz
nr konta: 74 1020 5040 0000 6702 0075 3731
Podając w tytule przelewu swoje dane i jakiego okresu dotyczy dana wpłata.
 
§ 2 Rozliczenie i informacja o działalności prowadzonej przez Klub STU – MKS Grudziądz
 
 • Klub Piłki Ręcznej MKS Grudziądz, będzie na bieżąco informować z comiesięczną aktualizacją o ilości uczestników Klubu STU i ich wpłatach na konto MKS Grudziądz podając dane dotyczące wszystkich członków Klubu (za ich zgodą) na stronie internetowej www.mksgrudziadz.pl.
 • Zebrane przez Klub STU środki będą przekazywane klubowi MKS Grudziądz na wybrane cele. Informacja o wpłatach i wykorzystaniu środków będzie zamieszczona w klubie do wglądu.
 • Członek Klubu Stu ma prawo informować innych o swoim członkostwie w Klubie STU, szerząc idee, zadania i cele honorowego Klubu STU MKS Grudziądz, zachęcając w ten sposób innych do wstąpienia w szeregi członków Klubu STU.
 • Lista członków Klubu STU będzie publikowana na stronie internetowej www.mksgrudziadz.pl (po pisemnym wyrażeniu zgody na upublicznienie na tej liście imienia i nazwiska).
 • Członkowie honorowego Klubu STU wyrażają zgodę na otrzymywanie zaproszeń, powiadomień i informacji na temat działalności Klubu STU oraz klubu MKS Grudziądz, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z wykorzystaniem danych adresowych podanych w deklaracji.
 
§ 3 Przywileje Członków Klubu STU – MKS Grudziądz
 
 • Umieszczenie informacji o członku Klubu STU na stronie internetowej klubu - wedle życzenia.
 • Bezpłatny wstęp na imprezy sportowe organizowane przez klub MKS Grudziądz.
 • Członkostwo w honorowym Klubie STU może ustać w wyniku:: zakończenia okresu zadeklarowanego członkostwa, wykreślenia z powodu zalegania z wpłatami składek członkowskich przez okres minimum 2 miesięcy, na pisemną prośbę Członka Klubu STU.

            Ustanie członkostwa w każdej formie nie wiąże się z żadnymi formalnoprawnymi dodatkowymi konsekwencjami.

Ponieważ członkostwo w programie Klubu STU ma charakter dobrowolny, a głównym jego celem jest wspieranie Klubu MKS Grudziądz, podstawową zasadą uczestnictwa w programie jest rzetelność, uczciwość organizatorów i wszystkich Członków Klubu.
 

Sponsorzy: